VELKOMMEN TIL PUGWASH

I 1995 modtog Pugwash konferencerne og en af dets medstiftere Sir Joseph Rotblatt sammen Nobels fredspris. Nobelprisen blev tildelt i anerkendelse af årtiers utrættelige arbejde med at reducere trusselen af en kernevåben krig og ultimativt fjerne kerne- og masseødelæggelsesvåben. Begyndende med den første internationale konference afholdt 1957 i Pugwash, Canada, har Pugwash konferencerne bragt indflydelsesrige videnskabsfolk og offentlige personligheder sammen. Personer der alle er bekymrede for faren ved væbnede konflikter og som derfor søger fredelige løsninger for globale problemer.

I dag er der verden over mere end 40 nationale Pugwash grupper og yderligere fire permanente kontorer i Rom, London, Geneve og Washington DC. Den nuværende præsident for Pugwash er Prof. M.S. Swaminathan fra Indien, generalsekretær er  Prof. Paolo Cotta-Ramusina fra Italien, administrerende direktør er Jeffrey Boutwell fra US og formanden for Pugwash konciliet er Prof. Marie Müller fra Sydafrika.

Inspireret af Russell-Einstein manifestet af 1955 og baseret på princippet om videnskabsfolks individuelle ansvar for deres arbejde har Pugwash konferencerne i de sidste 45 år arbejdet mod det dobbelte mål; at udrydde kernevåben og søge fredelige løsninger af internationale konflikter. Den forestående udvikling i videnskab, teknologi og international politik i det 21. århundrede betyder, at disse principper og målsætninger er mere relevante end nogensinde.